Privacy Verklaring

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring van Noordam Vleesservice

Privacy

Noordam Vleesservice heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via deze website is Noordam Vleesservice. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

– telefoon: 0343 421800…
– e-mail: info@noordamvleesservice.nl
– website: www.noordamvleesservice.nl
– postadres: Rozenlaan 15
– adres: Rozenlaan 15

 

Wie zijn wij?

Noordam Vleesservice is een ambachtelijk slagersbedrijf, welke zich gespecialiseerd heeft in het op ambachtelijke wijze vervaardigen en in onze winkel aanbieden van vlees- en aanverwante producten. Ook bieden wij een uitgebreid cateringassortiment. Wij verkopen onze producten niet alleen in de winkel maar is het ook mogelijk om bestellingen te doen via het bestelformulier op onze website en aankopen te doen in de webshop. Wij streven daarbij naar optimale tevredenheid bij onze klanten en het opbouwen van een zo goed als mogelijke klantrelatie. Om deze producten en diensten aan u te kunnen leveren is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bij het kopen van één van onze producten of afnemen van één van onze diensten via de webshop/website ontstaat een overeenkomst die over en weer rechten en plichten oplegt. Om uitvoering te geven aan deze rechten en plichten voortkomend uit de koop- en of dienstenovereenkomst met Noordam Vleesservice moeten wij persoonsgegevens verwerken.

Daarnaast heeft Noordam Vleesservice een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben aanvullende informatie te sturen over Noordam Vleesservice, zoals de nieuwsbrief met actualiteiten rond Noordam Vleesservice. Mocht u niet langer prijs stellen op één van de verwerkingen op basis van deze grondslag, dan kunt u dat ons laten weten en zullen wij de verwerking zo spoedig mogelijk stopzetten.

Via onderstaande kanalen vragen wij uw persoonsgegevens en worden deze door ons verwerkt.

 

Contact via Contactformulier en e-mail

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om, conform uw verzoek, contact met u op te nemen. Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of als Noordam Vleesservice daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

Bestelformulier

De informatie die u zelf verstrekt, zoals uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, BTW nummer, door het invullen van de gevraagde gegevens op het bestelformulier, zal uitsluitend worden gebruikt om de door u gemaakte bestelling gereed te maken, indien van toepassing te bezorgen en de financiële afhandeling daarvan.

 

Verstrekkingen aan derden

Noordam Vleesservice verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de koop- en/of dienstenovereenkomst, op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van [naam organisatie] bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster en de IT-beheerder).

 

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Noordam Vleesservice bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

 

Cookies

Noordam Vleesservice maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen. Dit is noodzakelijk voor de functionaliteit en effectiviteit van de website.

Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

 

Uw rechten

U heeft het recht Noordam Vleesservice schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van ons binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door Noordam Vleesservice verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan:

Noordam Vleesservice
Rozenlaan 15
3941 ZR Doorn

of

info@noordamvleesservice.nl

Aanpassen Privacy/Cookie policy
Noordam Vleesservice behoudt zich het recht voor deze Privacy/cookie verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.